Centre Cultural - Accessibilitat

Accessibilitat

La finalitat de la pàgina web del Centre Cultural és informar de les activitats que l’entitat ofereix, així com facilitar tota la informació sobre les activitats que es fan directament o a través de les diferents àrees de l’Obra Social d’Unnim.

Tota la informació que conté la pàgina web del Centre Cultural és referent a l’última data d’actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que hi pot haver modificacions posteriors a l’última data d’actualització.

La responsabilitat de la utilització de la informació de la web del Centre Cultural és de l’usuari. El Centre Cultural es reserva el dret d’actualitzar-la i eliminar-la, com també el de limitar-ne o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

El Centre Cultural rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades pel Centre Cultural, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i les pàgines web del Centre Cultural.

El Centre Cultural rebutja la responsabilitat de les possibles errades de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.

La reproducció, l’ús, la distribució, la comercialització o comunicació pública i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense l’autorització del Centre Cultural són infraccions que es castiguen segons la legislació vigent.

La única adreça oficial del Centre Cultural a internet és:
http://www.fundacioct.cat