Centre Cultural - Concursos

Concursos

Amb l’objectiu d’estimular la creativitat de totes aquelles persones interessades en el món de l’art, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA convoquen periòdicament diferents premis i concursos.

El Centre Cultural Terrassa, gestiona directament els següents:

Premi BBVA de Pintura Ricard Camí

Concurs BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra

Concurs BBVA de Dibuix Escolar