Centre Cultural - Sala de premsa - Dos clowns converteixen l’escenari del Centre Cultural Terrassa en una plaça de poble

Dos clowns converteixen l’escenari del Centre Cultural Terrassa en una plaça de poble

La companyia catalana La Industrial Teatrera proposa un espectacle sobre el cicle de la
vida en clau de clown. D e Pas és un homenatge a les places on es desenvolupa la vida i
es creuen els personatges d’aquesta història.

Descarrega la Nota de Premsa de l’espectacle.

Col·laboradors