Centre Cultural - Sala de prensa - El teatro solidario de 34 Passes actua en el Centre Cultural Terrassa a beneficio de Oberts als món

El teatro solidario de 34 Passes actua en el Centre Cultural Terrassa a beneficio de Oberts als món

El Centre Cultural Terrassa acogerá, el sábbado 15 de febrero, la obra de Henrik
Ibsen «Casa de nines» interpretada por el grupo amateur de teatro 34 passes.
Los beneficios se destinaran a la ONG Oberts al món.

Descarga la Nota de Prensa de Casa de Nines

 

Colaboradores