Centre Cultural - Espai Romà Vallès

Espai Romà Vallès

<p style=”text-align: justify;”>Rom&agrave; Vall&egrave;s va ser&nbsp;sens dubte pioner de l&rsquo;informalisme catal&agrave; i un dels m&agrave;xims referents d&rsquo;aquest moviment provinent de les renovades tend&egrave;ncies dels anys 50 i 60. Vall&egrave;s, introductor de l&rsquo;informalisme i l&rsquo;abstracci&oacute; a Catalunya, va&nbsp;cedir 680 obres i documentaci&oacute; a la&nbsp;<strong>Fundaci&oacute; Antiga Caixa de Terrassa</strong>. Des del passat 4 de juny, l&rsquo;obra est&agrave; exposada a una sala del Centre Cultural Terrassa: l&rsquo;<strong>Espai Rom&agrave; Vall&egrave;s</strong>. A banda de l&rsquo;exhibici&oacute; de l&rsquo;obra, l&rsquo;Espai s&rsquo;ocupa d&rsquo;estudiar, restaurar i difondre el llegat de l&rsquo;artista,&nbsp;traspassat el 15 de juny, pocs dies despr&eacute;s de la inauguraci&oacute; de l&rsquo;Espai.</p>
<p style=”text-align: justify;”>La llavor de l&rsquo;Espai Rom&agrave; Vall&egrave;s&nbsp;l&rsquo;hem de cercar en la necessitat que hi havia de trobar un equipament capa&ccedil; d&rsquo;acollir i dinamitzar el llegat de l&rsquo;artista creant un equip hum&agrave; que li engresqu&eacute;s la idea i el projecte. El Centre Cultural Terrassa ha estat doncs, el lloc escollit per l&rsquo;artista amb el ferm comprom&iacute;s de qu&egrave; el Centre vetllar&agrave; per la conservaci&oacute; i difusi&oacute; de l&rsquo;obra.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Conscient de la import&agrave;ncia i el reconeixement que mereix l&rsquo;artista, l&rsquo;Espai Rom&agrave; Vall&egrave;s &eacute;s a partir d&rsquo;ara l&rsquo;ens gestor del llegat, elaborant tasques de documentaci&oacute;, digitalizaci&oacute;, restauraci&oacute; i autentificaci&oacute; de quadres. Es mostra peri&ograve;dicament el seu treball a trav&eacute;s d&rsquo;exposicions temporals i s&rsquo;aniran elaborant estudis i publicacions.</p>
<p style=”text-align: justify;”>Les activitats d&rsquo;aquest Espai es dinamitzen a trav&eacute;s d&rsquo;una&nbsp;comissi&oacute; de seguiment formada per cinc membres:</p>
<ul style=”text-align: justify;”>
<li>Bel Vall&egrave;s, filla de l&rsquo;artista</li>
<li>S&iacute;lvia Mu&ntilde;oz, directora del CONCA i comiss&agrave;ria d&rsquo;exposicions</li>
<li>Joan Gil, membre de l&rsquo;Associaci&oacute; Internacional de Cr&iacute;tics d&rsquo;Art</li>
<li>Adri&agrave; Forn&eacute;s, director art&iacute;stic del Centre Cultural Terrassa</li>
<li>Josep Ribera, director de la Fundaci&oacute; Antiga Caixa de Terrassa</li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”>L&rsquo;Espai Rom&agrave; Vall&egrave;s neix amb la voluntat de ser no nom&eacute;s en una sala d&rsquo;exhibici&oacute;, sin&oacute; que crea mostres itinerants que el Centre Cultural Terrassa facilita a aquells equipaments que tenen inter&egrave;s en acollir-les. Des de l&rsquo;equipament s&rsquo;elabora tamb&eacute; una tasca pedag&ograve;gica facilitant a les escoles documentaci&oacute; per al professorat per ensenyar la vida i l&rsquo;obra de l&rsquo;artista. Peri&ograve;dicament s&rsquo;ofereixen visites guiades per a tot tipus de p&uacute;blics i tallers.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><em>Rom&agrave; Vall&egrave;s. De l&rsquo;abstracci&oacute; a la imatge. 10 anys de traject&ograve;ria. 1956-1966</em></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>El primer comissariat de Joan Gil, ens mostra les dues primeres s&egrave;ries: <em>Cosmogonies</em> i <em>Collage</em>. Aquest &eacute;s el punt de partida de les onze s&egrave;ries que engloben el conjunt del treball de Rom&agrave; Vall&egrave;s.</p>