Sala de premsa

Aula Hemicicle

Situada a la primera planta de l’edifici administratiu, està especialment dissenyada, amb format d’un hemicicle en dos nivells, per celebrar-hi cursos i presentacions. Té una capacitat per a 35 persones i està equipada amb tot el material educatiu imprescindible.

Aula Magna

Situada en la primera planta del edificio administrativo, es un aula especialmente diseñada para celebrar conferencias y otros actos académicos. Tiene una superficie de 146m2 i una capacidad para 108 personas, con capacidad para ampliar el espacio hasta 150 localidades. Dispone de un equipo de proyección de vídeo y un equipo de sonido.

Aula A

Aula situada a la planta baixa de l’edifici administratiu.
Disposa d’un equip de projecció de vídeo i un equip de so.
Mides i capacitats:

Aula A
m2 61
Escola 27
Teatre 48
Reunió 30
U 21

Sala d'Actes

Situada sota l’Auditori Alfons Vallhonrat i amb accés des de la planta -1, disposa d’un escenari de dimensions i estructura molt semblants a aquest. El seu ambient íntim i recollit i el fort pendent que la caracteritza fan d’aquesta sala un àmbit amb personalitat i caràcter propis per acollir petits espectacles de cambra, els quals demanen un públic més homogeni. Aquesta sala té una capacitat per a 310 persones i està equipada amb quatre cabines per a la traducció simultània i butaques condicionades per a l’escriptura. Per aquestes característiques,la Salad’Actes esdevé també un espai idoni per celebrar-hi congressos, simposis, seminaris, conferències i jornades diverses.

Auditori

Dins del conjunt d’instal ·lacions del Centre Cultural, l’Auditori Alfons Vallhonrat és una de les peces més importants.

Amb una capacitat per a 733 espectadors, aquesta sala ocupa una superfície de planta quadrada, orientada segons una diagonal i dividida en dues seccions de platea i amfiteatre. L’escenari, de catorze metres de llarg, disposa els sistemes més moderns d’il·luminació i tramoies controlats per ordinador.

Un dels recursos singulars d’aquest auditori és la seva plataforma giratòria, la qual permet —girant l’escenari i part de la platea de 0º a 180°— alternar el teatre clàssic “a la italiana” amb produccions que demanen una integració més activa del públic a l’espectacle.

Cal afegir que aquesta sala està dotada amb diverses cabines d’il·luminació, projecció i so, així com altres dependències i camerinos individuals i col·lectius.