Centre Cultural - Exposicions - Alberto Bustos

Alberto Bustos

NOVA DATA

natuRareza

Ceramista autodidacta, la seva passió s’ha convertit en el seu modus vivendi i el que li dóna sentit a la seva vida. L’atracció que sent cap a la Naturalesa el va empènyer contra el sòl per fusionar-se amb la terra, la que considera la nostra veritable essència.

A través de “natuRareza” em submergeixo en la psique vegetal per descobrir els sentiments turmentats fruit de la degradació del medi natural provocada pels éssers humans de manera habitual.

Només desitjo que el meu modelat missatge aprofundeixi en la sensibilitat humana per revertir el mal que ens estem fent.

Alberto Bustos

Col·laboradors