Centre Cultural - Exposicions - Canvi de rumb (2013)

Canvi de rumb
  • Canvi de rumb
  • Canvi de rumb
  • Canvi de rumb
  • Canvi de rumb
  • Canvi de rumb
  • Canvi de Rumb. 9 condicions per a un món sense pobresa
  • Canvi de Rumb. 9 condicions per a un món sense pobresa
  • Canvi de Rumb. 9 condicions per a un món sense pobresa

Canvi de rumb (2013)

 

9 condicions per a un món sense pobresa

“Som la primera generació de la història de la humanitat que té la capacitat i els mitjans per eradicar la pobresa.” Amb aquesta constatació, rigorosament certa, va obrir el Secretari General de les Nacions Unides el seu discurs del 8 de setembre del 2000, el dia en que la pràctica totalitat dels estats del món van aprovar la Declaració del Mil·lenni: el compromís per eradicar la pobresa absoluta a la meitat abans del 2015.

Pobresa absoluta extrema vol dir viure amb menys de 1$ al dia: avui uns 880 milions de persones viuen així (són un 14% de la població mundial). Pobresa absoluta moderada vol dir tenir entre 1$ i 2$ al dia per viure: avui uns 1.690 milions de persones viuen així (representen un 26% de la població mundial). En resum, avui un 40% dels habitants del planeta son pobres absoluts. El segle XXI podria passar a la història com el segle en que la pobresa absoluta va desaparèixer de la faç de la terra -igual com el segle XX va ser el segle en que va desaparèixer definitivament l’esclavitud-. Però no per aconseguir-ho, cal transformar completament les relacions econòmiques entre els països rics i els països pobres i emergents. Cal fer reformes profundes en tres àmbits: en les regles del comerç mundial, avui abusivament asimètriques; en el funcionament dels mercats financers internacionals, avui irresponsablement desregulats; i en els instruments d’ajuda al desenvolupament, avui dramàticament  insuficients.

 9 són les reformes principals que cal emprendre. Totes elles reformes possibles. Reformes imprescindibles. Reformes urgents. D’aquestes “9 condicions per a un món sense pobresa” parla l’exposició “CANVI DE RUMB”, creada per la Fundació Alfonso Comín i la Fundació Fòrum Universal de les Cultures, amb la voluntat d’acostar el funcionament de l’economia mundial, les causes de la desigualtat Nord-Sud i les seves solucions a tota mena de públics – adult, jove i adolescent, expert i no expert, nacional i estranger-. Després d’estar exposada al Castell de Montjuïc i al Recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona, durant els anys 2010, 2011 i 2012, amb notable èxit de públic i de crítica,  “CANVI DE RUMB” comença ara la seva itinerància a Terrassa, amb l’objectiu de fer arribar als seus ciutadans un missatge fonamental: “Avui un món sense pobresa ja no és una utopia irrealitzable. Depèn de si els governs -principalment els dels països rics- i els organismes internacionals impulsen les reformes necessàries per aconseguir-ho. Depèn de si els ciutadans els pressionem perquè les facin: a través de la societat civil, dels moviments socials, del vot, de l’acció col·lectiva o individual.

Depèn de cadascun de nosaltres, depèn de tu.”

Cicle de conferències-debat
EL FUTUR QUE VOLEM

Amb motiu de l’exposició s’ha programat aquest cicle que ens obliga a pensar quin és “el futur que volem”.

Les conferències seran presentades i moderades pel periodista Tian Riba.

Dimecres 17 d’abril, 7 de la tarda
POBRESA I TREBALL

Dimecres 24 d’abril, 7 de la tarda
EL DRET A L’AIGUA I EL MENJAR NO ESTÀ EN VENDA

Dimecres 8 de maig, 7 de la tarda
LA SALUT  AQUÍ  I  AL MÓN

Dimecres 15 de maig, 7 de la tarda
FINANÇAMENT, DEUTE I BLANQUEIG DE CAPITALS

Dijous 23 de maig, 7 de la tarda
INSTITUCIONS INTERNACIONALS QUÈ FAN I QUÈ HAURIEN DE FER

Organitza:  
Ajut a Estudiants del Tercer Món, Càrites, Democràcia Ètica, Fundació Torre del Palau,  Justícia i Pau, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa i Vida i Pau.

Amb la col·laboració de:
Centre Cultural Terrassa, Diari de Terrassa, Canal Terrassa Vallès, La Torre i Terrassa Solidària. 

 

 

Col·laboradors