Centre Cultural - Exposicions - Cartografies 2

Cartografies 2

Segona part de la triologia del mapa de l’aventura de la Col·lecció Josep Maria Civit

La col·lecció d’art contemporani de Josep Maria Civit i Gomis (Montblanc – Barcelona) és una de les millors de Catalunya i, entre les europees, de les que tenen una major personalitat en el criteri de selecció i en la construcció d’una poètica.

Com a professional i d’ofici, Civit ha dirigit un prestigiós estudi de comunicació visual i estratègia corporativa, des del qual s’ha destacat, nogensmenys, per produir unes obres on concepte, reduccionisme antiretòric racionalista i sensualitat abstracte s’uneixen amb gran eficàcia en la projecció social. La col·lecció Civit participa, filla de la revolució moral i l’estètica de la societat del coneixement, d’un compromís polític a través de la llibertat en art i els seus valors.

En l’art contemporani -a diferència de la literatura que preserva memòria o de la comunicació que busca un retorn pràctic immediat- res no és dit en prosa clara: la dificultat de comprensió situa l’espectador més proper a la interpel·lació i a la comunió que a intel·ligibilitat del gust. Com Civit ha expressat: “Col·lecciono maneres de pensar”.

Consultar exposició Cartografies 1

Més informació sobre el Projecte Col·lecció Civit + Centre Cultural Terrassa

 

Col·laboradors