Centre Cultural - Exposicions - Inés Rubiales

Inés Rubiales

Action pouring. El nou minimalisme

El pouring o fluïd líquid és una tècnica relativament innovadora que no és fàcil d’etiquetar perquè oscil·la entre l’art abstracte i el minimalista. Entre els seus precedents coneixem el dripping o goteig, una tècnica de meitats del sXX popularitzada per Jackson Pollock.

La pintura té vida pròpia, jo només tracto de deixar que aflori. (J.P)

La tècnica consisteix en incorporar colors sense que es mesclin i afegir-hi diferents additius (silicona, alcohol, cola blanca, làtex,…) en funció dels resultats que es vulguin obtenir. A partir de balancejar els llenços amb precisió aconseguirem el que s’anomena cèl·lules o cel·les, vessaments i altres patrons abstractes extraordinaris. Al final la tècnica es completa amb la utilització d’aerògrafs, bufadors o assecadors. El pouring és una disciplina molt tècnica que requereix habilitat, ciència i sobretot molta pràctica.

L’aplicació d’aquestes tècniques ens transporten a un producte únic, irrepetible i irreproduïble amb l’objectiu de projectar en l’individu emocions diverses. Interpel·lar-lo amb un diàleg singular, exclusiu i apassionant. La modalitat posa en valor l’acció i el gest equilibrant-ne el moviment, la composició i combinació de materials per donar lloc a uns efectes espontanis i imprevisibles que fins el moment no coneixíem en l’art figuratiu.

 

 

Artista presetnada per

amics

Col·laboradors