Centre Cultural - Exposicions - Josep Maria Subirachs

Josep Maria Subirachs

Figuracions i Abstraccions

Homenatge a Subirachs en el norantè aniversari del seu naixement.

La mostra consta d’un suggerent conjunt de 80 obres, fonamentalment escultures, però també dibuixos i pintures que són, a la vegada, representatives de les diverses aportacions formals i conceptuals i de les variades tècniques que va practicar l’artista.

Escrupolositat formal, domini de la tècnica, contrastos d’estils i juxtaposicions de materials i models defineixen la personalitat de Subirachs fins al punt que el joc del dualisme —figuratiu-abstracte, mite-realitat, forma-símbol, innovació-repetició, positiu-negatiu, pintura-escultura— es converteix en l’emblema que distingeix la producció d’un dels exponents més representatius de l’escultura de la segona meitat del segle XX.

 

comissariat: Judit Subirachs-Burgaya

 

Aquesta exposició es complementa amb el programa per a escolars Exploradors de l’Art. El programa consta d’un treball previ a l’aula del centre docent, una visita guiada i un taller plàstic a l’aula taller del Centre Cultural. 

 

Col·laboradors