Centre Cultural - Exposicions - Poesia Visual

Poesia Visual

de Miquel A.Mercader

La Sala Espai Fotoclub ofereix un recull de poesies visuals i poemes objecte de creació poeticovisual que no us deixarà indiferents. Més enllà de la creació pictòrica, fotogràfica i de composició d’obres amb diferents materials reciclats i reutilitzats, Miquel A. Mercader realitza també poemes visuals, un conjunt d’imatges suggerents del seu entorn proper, plenes d’intencionalitat.

La creació poeticovisual la nodreix de la realitat que l’envolta, i per això les seves obres són un mirall que ofereix al lector; tot un seguit d’imatges que té al cap, jugant constantment amb aquestes imatges i combinant-les amb paraules o frases, llenguatge de creació espontània que es traduirà en comunicació visual per a l’espectador.

Totes les poesies visuals i poemes-objecte que exposa al Centre Cultural de Terrassa són fruit de la reflexió, la composició sensual i l’alliberament dels sentits.

Segons l’artista Miquel A. Mercader, fer poesia visual és experimentar, és diferent a tot allò que t’hagis imaginat, és un cert estil, una certa filosofia de vida…, és transgressió artística. Es tracta d’experimentar i posar en marxa l’enginy i el nostre potencial didàctic, sumat al joc de paraules i acompanyat de fotografies i/o imatges amb qualsevol suport, tècnica i forma.

La poesia visual de Miquel A. Mercader com a procés experimental, d’autoreflexió i d’imaginació permet múltiples intencions i interpretacions; amb elements quotidians aconsegueix combinacions impossibles creant nous elements, dobles interpretacions.

En definitiva, presenta una breu exposició amb una forma d’expressió experimental dins d’un gènere metafòric ple d’intencionalitat i amb un llenguatge visual obert a tot allò nou. Artista polifacètic que veu art en tot allò que l’envolta.

Col·laboradors