Centre Cultural - Història

Història

La Caixa d’Estalvis de Terrassa arran de la commemoració de la seva fundació (1877-1977) va erigir el Centre Cultural, el qual fou inaugurat oficialment el 25 d’octubre de 1980 pel Molt Honorable President dela Generalitat de Catalunya Sr. Jordi Pujol.

La consolidació d’una oferta quantitativament notable i la contribució a la descentralització cultural del país, són fets que es fan palesos al llarg de tots aquests anys de funcionament.

Més de dos milions de persones han passat per les seves instal·lacions participant en alguna de les més de sis mil manifestacions de tot tipus.

Gràcies a l’esforç per millorar dia a dia i a l’excel·lent col·laboració amb altres entitats, s’ha fet possible la realització d’una temporada cultural estable, la presentació de mostres i exposicions d’alt nivell, i el suport a congressos internacionals, per citar alguns exemples.

El Centre Cultural Unnim ha estat un factor decisiu en la revitalització cultural de la ciutat de Terrassa, però tampoc es pot ignorar la seva capacitat per generar accions que sobresurten d’un interès exclusivament local.

  • Inauguració Centre Cultural