Centre Cultural - Històric programació

Històric 2020

Queen

08/MAR - 18h

08/MAR - 20'30h

Musicals

Preu:20-24€

ABBA

Diumenge

16/FEB

18h

Musicals

Preu:20-24€

Col·laboradors