Centre Cultural - Privacitat

Privacitat

Política de protecció de dades

1. Navegació anònima a través de les pàgines del web

En aquest cas, el Centre Cultural només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

  • La data i l’hora de l’accés al nostre web, per saber les hores de més afluència i fer els ajustaments precisos per proporcionar un servei adequat en hores punta.
  • L’adreça d’Internet des de la qual s’ha activat l’enllaç que dirigeix al nostre web, per conèixer l’efectivitat dels enllaços que apunten al nostre servidor.
  • El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, en benefici dels nostres usuaris.
  • Aquesta informació és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret o identificar-lo.

 

 

2. Navegació amb cookies

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten conèixer informació sobre les opcions escollides per l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador o eliminar-les quan ho desitgi.
El nostre web restringeix l’ús de cookies a ocasions esporàdiques en què s’ofereix la possibilitat de no mostrar en endavant un missatge en una finestra emergent. La cookie només es queda gravada el temps necessari per a la funció que compleix i s’elimina automàticament.

 

 

3. Emplenament de formularis

En aquest cas, la identificació és plena, ja que és el mateix usuari qui, voluntàriament, introdueix les seves dades al nostre formulari.
En el cas que l’usuari faciliti les seves dades per obtenir informació de les activitats del Centre Cultural, el formulari de recollida de dades contindrà una clàusula d’autorització, l’acceptació de la qual significarà que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les seves dades facilitades, d’acord amb l’LOPD. S’entendrà que l’usuari accepta aquestes condicions si prem el botó “ENVIAR” que es troba en el formulari de recollida de dades, després de la clàusula de consentiment.
En tot cas, l’usuari que figuri a les nostres bases de dades pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació i el d’oposició.