Centre Cultural - Programació - Carles Bayod

conferència

Dilluns

10/JUN

19h

Gratuït

Carles Bayod

Juguem a sentir! 

Doctor en Belles Arts i pedagog   

 

Des de sempre, els sistemes educatius no han valorat prou la part silenciosa del cervell que només entén de sensacions. El SENTIR no ha estat un valor a tenir molt en compte en l’educació.

El PENSAR ha estat l’important. Això deixa la ment del nen a mig desenvolupar, sent les conseqüències el fracàs escolar, les depressions, la incomunicació o l’assetjament escolar.

Col·laboradors