Centre Cultural - Programació - Carme Casas

conferència

Dilluns

12/NOV

19h

Gratuït

Carme Casas

El valor de cuidar el final de la vida

No hi ha res tan humà i a la vegada tan complex com tenir cura els uns dels altres. Quan la malaltia es presenta com adversitat, aquest gest pot arribar a prendre tanta força , tanta profunditat, tan sentit que és capaç de transformar situacions i persones. 

Posar en valor aquest cuidar, fer-ho visible, parlar de qui cuida , de com cuida i del què significa aquest cuidar és el fil conductor dels contes que recull el llibre “ La poesia del cuidar “ i de les reflexions de professionals i persones que des de l’ experiència acompanyen cada conte.

Carme Casas

Diplomada en Treball Social l’any 1.990 a l’ ICESB

Treballadora Social de l’equip de de Cures Pal·liatives del Consorci Sanitari de Terrassa ( CST )des de 1.992

Post-Grau en Bioètica l’any 2001 a l’Institut Borja de Bioètica

Presidenta del Comitè de Bioètica del CST des de l’any 2015

Col·laboradors