Centre Cultural - Programació - Carmen Boó ‘L’Espiritualitat de l’Esperança, la Psicologia de la Realitat’

conferència

Dilluns

09/ABR

19h

Gratuït

Carmen Boó ‘L’Espiritualitat de l’Esperança, la Psicologia de la Realitat’

 

Una conferència basada en els coneixements avantguardistes que aporten saba nova en la forma d’entendre l’ésser humà i la seva Psicologia, obrint un nou camí Espiritual que ens porta sens dubte a la possibilitat infinita de l’Esperança.

• Pot la meva intenció influir en el meu futur?
• L’Espiritualitat és una qüestió Psicològica?
• L’esperança és un element energètic de la nostra psique?

 

Carmen Boó

Investigadora de l’ètica de la cura; terapeuta emocional i directora de Didàctica del Cor. Espai de formació i atenció emocional.

La passió per la docència, per encomanar l’entusiasme cap al coneixement, la motivació per la bellesa, l’alegria i la comunicació, així com la meva inclinació a intentar comprendre el malestar que sentim, ja sigui físic o emocional i procurar pal·liar-ho, escoltar-lo, alleujar-lo, són les meves principals eines de treball.

L’escolta activa, la implicació vital, són eixos de la meva manera d’abordar l’acompanyament, les tutories, les classes, l’orientació.

L’interès per qüestions existencials em va portar a processos d’estudi i investigació sobre la mort, el perdó i la soledat. Posteriorment el meu interès per les relacions i com aquestes influeixen de manera significativa en tota la vida en general m’ha acostat a realitzar noves trajectòries professionals que avui dia ocupen una gran part del temps dedicat a l’àrea laboral, com acompanyar en el procés de morir dignament.

La meva filosofia de treball queda clarament vinculada al plantejament de vida que implica l’Ètica de la Cura, paradigma que investigo i estudio des de fa ja diversos anys i del qual sorgeixen les dinàmiques i estratègies d’intervenció que poso al servei de la meva professió.

La meva inclinació cap al coneixement en aquest moment està clarament associada a les noves ciències que aporten una visió actualitzada a la psicologia, sobretot pel que fa a l’epigenètica i a la Neurociència.

Carmen Boó

Col·laboradors