Centre Cultural - Programació - Coral Tons & Sons (2012)

Associació Aide
Música

Diumenge

25/MAR

19 h

Preu:10 €

Coral Tons & Sons (2012)

Concert solidari de la Coral Tons & Sons a benefici de l’associació  AIDE

Col·laboradors