Centre Cultural - Programació - Ernest Belenguer: “El Compromís de Casp (1412), sis-cents anys després” (2012)

El compromís de Casp i el segle XV català
conferència

Dilluns

01 Monday/OCT

19,30 h

Gratuït

Ernest Belenguer: “El Compromís de Casp (1412), sis-cents anys després” (2012)

Ernest Belenguer
El Compromís de Casp (1412), sis-cents anys després

Curs d’història
El Compromís de Casp i el segle XV català
El sisè centenari del Compromís de Casp (1412) és el pretext per reflexionar sobre la societat catalana  del segle XV. Afeblida per la crisi econòmica i demogràfica de la baixa edat mitjana, la  Catalunya del Quatre-cents hagué de fer front a tota de mena de convulsions socials, a les lluites de  bàndols i a la inestabilitat política.

Òmnium Terrassa i el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa us proposa conèixer amb profunditat, de la mà d’un elenc d’historiadors de categoria, l’entorn previ a la mort del rei Martí i algunes de les  conseqüències de llarga durada que va comportar el canvi de dinastia.

Col·laboradors