Centre Cultural - Programació

Musicals

Queen

08/MAR - 18h

08/MAR - 20'30h

Musicals

Preu:20-24€

Annie

Dissabte

04/ABR

17h

Familiars

Preu:22-28€

Històric 2017

Col·laboradors