Centre Cultural - Programació

teatre

HITS · El Tricicle

12/SET - 20,30h

13/SET - 20'30h

14/SET - 18'30h

14/SET - 21h

15/SET - 18'30h

teatre

Preu:30-36€

Històric 2012

Col·laboradors