Centre Cultural - Bases del premi de Pintura Ricard Camí

Bases del premi de Pintura Ricard Camí

Bases

Unnim Caixa i Unnim BBVA convoquen el XIII Premi de pintura Ricard Camí d’acord amb les següents bases:

1. El Premi de pintura Ricard Camí està dotat amb 18.000 €, i no podrà ser dividit ni declarat desert. El Jurat podrà concedir un accèssit de 6.000 €. Podran concursar els pintors catalans o residents a Catalunya, acreditant aquesta condició segons el que disposa la fitxa tècnica annexa a aquestes bases.

2. Cada autor podrà presentar una o dues obres a concurs, les mesures de les quals no seran inferiors a 100 x 81 cm, ni superiors a 162 x 130 cm. Les obres estaran signades pel seu autor.

3. Seran de lliure elecció el tema i la tècnica a utilitzar.

4. Les obres es presentaran sense emmarcar, o emmarcades amb llistó, l’amplada del qual no superarà els 3 cm. No s’acceptaran obres que no estiguin completament muntades i seques. Les obres sobre paper es presentaran protegides amb vidre o metacrilat. En el moment del lliurament de les obres, l’autor es farà càrrec de treure l’embolcall. En el moment de tornar l’obra, el Centre Cultural de Terrassa la lliurarà sense embolicar.

5. El lliurament i recepció de les obres es realitzarà entre els dies 1 i 30 d’abril de 2013, de dimecres a dissabte, de 17 a 20 h, al Centre Cultural de Terrassa, Rambla d’Ègara, 340, 08221 Terrassa. Els artistes que trametin la seva obra hauran de contractar pel seu compte i risc el servei de transport, a ports pagats d’anada i tornada. Les obres s’hauran d’acompanyar de la fitxa tècnica annexa a aquestes bases, i es lliurarà un resguard de l’obra en el moment de la seva recepció.

6. El Jurat, designat per Unnim Caixa, el formen les següents persones:

Francesc Miralles, historiador i crític d’art
Pilar Vélez, directora del Museus del Disseny Hub de Barcelona
Eduard Vives, representant del Centre Cultural de Terrassa i d’UnnimCaixa
Carles Taché, director de la Galeria Carles Taché
Silvia Muñoz, historiadora i crítica d’art

7. La decisió del Jurat, que serà inapel · lable, i el lliurament del premi tindran lloc el dia 12 de setembre de 2013 en el Centre Cultural de Terrassa. L’obra guardonada amb el Premi Ricard Camí o amb algun accèssit passarà a ser propietat d’Unnim Caixa, així com tots els drets que es derivin.

8. Les obres seleccionades pel jurat formaran part de l’exposició del Centre Cultural de Terrassa que se celebrarà del 12 de setembre al 14 d’octubre de 2013. El Centre Cultural de Terrassa reproduirà fotogràficament les obres seleccionades en un catàleg general de l’exposició.

9. Totes les obres hauran de recollir al Centre Cultural de dimecres a dissabte, de 17 a 20 h, amb el lliurament del corresponent resguard, durant les següents dates:

• Obres no seleccionades: del 13 de setembre al 11 octubre 2013
• Obres seleccionades: del 16 d’octubre al 15 novembre 2013

Finalitzat el termini de recollida d’obres, s’entendrà que l’artista renuncia a la propietat i drets inherents a les obres, i aquestes passaran a formar part del patrimoni pictòric del Centre Cultural de Terrassa que podrà cedir a tercers per a usos benèfics.

10. L’entitat organitzadora del concurs tindrà cura de les obres rebudes, però declina tota responsabilitat derivada de cas fortuït o força major.

11. El Jurat queda facultat per a resoldre qualsevol aspecte no previst en les bases. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.