Centre Cultural - LLoguer d'espais - Auditori

Auditori

Dins del conjunt d’instal ·lacions del Centre Cultural, l’Auditori Alfons Vallhonrat és una de les peces més importants.

Amb una capacitat per a 733 espectadors, aquesta sala ocupa una superfície de planta quadrada, orientada segons una diagonal i dividida en dues seccions de platea i amfiteatre. L’escenari, de catorze metres de llarg, disposa els sistemes més moderns d’il·luminació i tramoies controlats per ordinador.

Un dels recursos singulars d’aquest auditori és la seva plataforma giratòria, la qual permet —girant l’escenari i part de la platea de 0º a 180°— alternar el teatre clàssic “a la italiana” amb produccions que demanen una integració més activa del públic a l’espectacle.

Cal afegir que aquesta sala està dotada amb diverses cabines d’il·luminació, projecció i so, així com altres dependències i camerinos individuals i col·lectius.

Col·laboradors