Centre Cultural - Exposicions - Romà Vallès. Geometria i Informalisme

Romà Vallès. Geometria i Informalisme

Seguint amb la revisió de les etapes més significatives de l’obra de Romà Vallès,  l’Espai Romà Vallès presenta una exposició amb una vintena d’obres de la sèrie Geometria i Informalisme (1968-1969) procedents de la cessió de les 680 peces i documentació que el propi artista va donar a la Fundació Antiga Caixa de Terrassa.

Aquesta mostra és la tercera entrega d’un ampli cicle consagrat a l’estudi de la seva aportació pictòrica que seguirà amb la dedicada a la sèrie del Biomorfisme (1970-1971).

Geometria i Informalisme (1968-1969)

A partir de la sèrie presentada anteriorment a l’Espai Romà Vallès, Collage (1964-1966), inicia la sèrie Geometria i Informalisme (1968-1969) que busca un nou ordre constructiu en la seva pintura.  Neixen unes composicions en les que la reflexió s’oposa a l’expansió: els esclats fluctuants queden subjugats al criteri geomètric. En una conjunció de contraris, damunt de fons gestuals d’amplis trets que s’entrecreuen i serpentegen suren rígides formes que dicta el pensament lògic.

És un període molt curt en el que les formes geomètriques -de puresa minimalista- conviuen amb l’esperit de les primeres Cosmogonies (1956-1963) per buscar una organització conceptual després de tanta immensitat espacial i d’onades magmàtiques. Cossos geomètrics bàsics (creus, cercles, triangles, quadrats, línies… ) juxtaposats damunt d’espais nebulosos informals reorganitzen el pla pictòric per actuar com a testimoni de les fites anteriors. A més, subratlla aquesta dualitat pintant tot allò geomètric en blanc o negre i tractant en subtils gammes cromàtiques de blaus, ocres o vermells els camps informals, sintetitzant els antagonismes entre el món informal i l’abstracció geomètrica.

Un recorregut que vol conciliar geometrisme i informalisme, forma i no-forma en un aparellament d’inquietuds personals amb expressions pictòriques.

Més informació sobre l’Espai Romà Vallès

* l’exposició romandrà tancada el divenders 18 de novembre

Col·laboradors