Centre Cultural - 14è Premi BBVA de Pintura Ricard Camí

14è Premi BBVA de Pintura Ricard Camí

 

En cas d’ésser seleccionada, l’autor cedeix gratuïtament i en exclusiva els drets d’exhibició i reproducció de la seva obra a l’entitat organitzadora,dins de l’àmbit geogràfic de Catalunya i pel que fa a les exposicions i l’edició del catàleg corresponent. La participació en aquest concurs suposa la
plena acceptació de les seves bases, la conformitat amb les decisions del Jurat i la renúncia a qualsevol impugnació o reclamació. La informació d’aquesta fitxa serà processada informàticament.

En compliment d’allò previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la seva normativa de desenvolupament, les dades facilitades pel participant seran incorporades a un fitxer titularitat de Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa, amb domicili a Rambla d’Ègara, 340, 08221 Terrassa, NIF G-59590570, i prèviament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat del tractament d’aquestes dades és gestionar la vostra participació en el Premi, així com fer-vos arribar informació d’aquest i altres premis i activitats del Centre Cultural Terrassa. El participant accepta que en cas de resultar guanyador o accèssit, les seves dades siguin publicades. Així mateix, s’informa que els interessats podran exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment els correspongui, dirigint-se per escrit a l’adreça abans indicada, a l’atenció de Centre Cultural Terrassa.