Centre Cultural - Identitat corporativa

Identitat corporativa

Missió

El Centre Cultural Unnim vol continuar sent un referent en el camp de les arts i la cultura, tant des de la vessant creativa com pedagògica, amb l’objectiu d’oferir una programació de qualitat i amb varietat artística que doni resposta a les diferents sensibilitats i públics. Alhora, pretén contribuir a la configuració de l’oferta cultural de Catalunya.