Centre Cultural - Pedagògics - Activitat didàctica

Activitat didàctica

1a fase. Treball previ a l'aula

  • projecció d'un PDF amb la presentació i els exercicis (enviament per correu electrònic)
  • durada: una hora

2a fase. Sala d'exposicions del Centre Cultural

  • presentació de l'activitat
  • guiatge i treball d'interpretació de l'exposició
  • durada: 50 minuts

3a fase. Taller plàstic a l'aula taller del Centre Cultural

  • sala adaptada per a la realització de tallers de diverses tècniques plàstiques (il·lustració, modelatge, coloració, traç, retall, etc.) amb capacitat per a 50 alumnes (2 grups classe)
  • materials plàstics (fang, pintura, papereria, etc.) i eines de treball
  • canó de projecció
  • un monitor/a per grup classe
  • durada: 50 minuts

Col·laboradors