Centre Cultural - Pedagògics - Curs 2011-2012 Andy Warhol. Els misteris de l’art

Curs 2011-2012 Andy Warhol. Els misteris de l'art

Andy Warhol. Els Misteris de l'Art és un recull de 41 obres, entre gravats, collages i serigrafies, del genial artista nord-americà. Les obres d'aquesta exposició formen part de la col·lecció privada Atlàntica i, principalment, se centren en la sèrie "Catàstrofes“.
És la primera vegada que Terrassa acollirà aquesta mostra d'Andy Warhol, potser el representant més conegut del pop-art. Des de les arxiconegudes sopes Campbell, els bitllets de dòlar i les figures de l'star-system com Marilyn o Mick Jagger, sense oblidar això sí, els seus autoretrats. En aquest sentit, les obres que s'exposen a Terrassa es troben totes signades per   la Factoria, apareixent tant la signatura de Warhol com de Pietro Psaier, un dels artistes més propers a ell.


Treball Previ

Continguts

 • Conèixer l’Andy Warhol; vida i obra.
 • L’Art Pop, un corrent artístic innovador.
 • L’Art Pop, l’expressió artística de la cultura popular.
 • L’Art Pop, el llenguatge plàstic de la cultura popular.
 • L’Art Pop, les tècniques pictòriques industrials (collage, serigrafia).


Objectius i recursos didàctics

Treball a l’aula per preparar la visita mitjançant un document PDF pensat per poder ser projectat a l’aula. Es combina la introducció dels principals conceptes teòrics de l’activitat amb exercicis pràctics, senzills i curts.


Visita a l’exposició

Continguts

 • Observació, anàlisi i interpretació d’obres Art Pop realitzades en les tècniques del collage i la serigrafia.
 • Objectius i temàtiques de l’Art Pop: l’estil de vida de la nova cultura popular (canvis i valors derivats de la tecnologia i els mitjans de comunicació de masses: la vida domèstica, l’espectacle i l’entreteniment, els famosos, etc.)
 • Principals recursos del llenguatge plàstic de l’Art Pop: extracció, abstracció i manipulació d’imatges preexistents d’objectes quotidians, de celebritats, de símbols; la seriació; el tractament del color; la composició; etc.)
 • L’evolució de les obres d’Andy Warhol: de al descripció a la crítica social.


Objectius i recursos didàctics

Amb la participació dels alumnes i el guiatge el monitor/a, descobrim les principals característiques de l’Art Pop (objectius, temes, llenguatge, tècniques) tot observant, analitzant i interpretant en profunditat 5 obres especialment escollides. La visita finalitza amb una visió completa de l’exposició.


Taller Plàstic

Continguts

Realització d’una obra Art Pop col·lectiva a partir del treball individual. A partir d’una imatge de la Marilyn Monroe descomposta en 5 parts/plantilles, cada alumne realitza una serigrafia escollint la combinació de colors que vulgui en les diferents parts de la imatge. Quan els alumnes finalitzen les serigrafies individuals les enganxen per formar un mural definitiu de la classe compost de 25 serigrafies (5 X5).

Objectius i recursos didàctics
Utilitzar de forma pràctica i creativa els principals recursos plàstics de l’Art Pop apresos durant la visita a l’exposició. Així, amb el mural que el grup-classe realitza es pot experimentar l’efecte estètic i plàstic de la seriació i del tractament del color propis de l’Art Pop.
Cada equip de treball disposarà del material següent:

 • Cartolina DA4
 • Joc de 4 plantilles corresponents  la serigrafia de la Marilyn Monroe.
 • Paleta de 8 retoladors especials per a serigrafies.

Col·laboradors