Centre Cultural - Pedagògics - Curs 2012-2013. JOMA viatge incessant

Curs 2012-2013. JOMA viatge incessant

Aquesta exposició, JOMA,  VIATGE INCESSANT,  mostra la conca mediterrània com un sol conjunt històric que, afavorit pel seu mar, ha estat el bressol de moltes civilitzacions i el resultat de les seves influències. Per fer-ho, les fotografies d’en Joma mostren les restes arqueològiques de diverses civilitzacions mediterrànies (hitita, hel·lènica, romana, cristiana, musulmana) com a testimonis de la seva cultura i fonaments de la nostra.

Treball previ

Continguts

 • La fotografia arqueològica, un llenguatge per explicar i entendre la història.
 • Els continguts de la fotografia arqueològica: assentaments, edificis, objectes...
 • Les tècniques de la fotografia arqueològica: enquadrament, punt de vista, etc.
 • Els projectes de la fotografia arqueològica: llibres, exposicions, esquemes...
 • Viatge incessant, un exemple de les possibilitats narratives de la fotografia.

Objectius i recursos didàctics Treball a l'aula per preparar la visita mitjançant un document PDF pensat per poder ser projectat a l'aula. Es combina la introducció dels principals conceptes teòrics de l'activitat amb exercicis pràctics, senzills i curts. 
Treball previ

Visita a l'exposició

Continguts

 • L’observació, anàlisi i interpretació de l’exposició Viatge incessant.
 • Les principals civilitzacions mediterrànies i el seu patrimoni arqueològic.
 • Identificació i interpretació tranversal dels aspectos tècnics, artístics i conceptuals d’algunes de les fotografíes.
 • Percepció de la conca mediterrània com un conjunt territorial i històric a partir de la fotografía arqueològica.

Objectius i recursos didàctics

Amb la participació dels alumnes guiada pel monitor/a: Conèixer les possibilitats que ofereix la fotografia per explicar la història i interpretar-la. Observar algunes de les tècniques de la fotografía arqueológica i relacionar-la amb la intenció de l’autor. Proposar una visió conjunta de la conca mediterrània.

Taller plàstic

Continguts

 • Per mitjà del treball cooperatiu, representació de la idea La mediterrània bressol de civilitzacions elaborant un mapa o un fris cronològic emprant la fotografia arqueològica.
 • Procés de treball dels equips:
  • Planificació general de la representació.
  • Representació de les civilitzacions: selecció i col·locació de les fotografies.
  • Representació de les dimensions cronològica i geogràfica de les civilitzacions.

Objectius i recursos didàctics

Explorar de forma creativa les possibilitats comunicatives de la fotografía arqueológica. Els  equips de treball disposaran del material següent:

 • Cartolina DA2 o DA1
 • 50 fotos de jaciments arqueològics del mediterrani
 • Retoladors, títols,  textos, simbologia, llegendes, etc.

Col·laboradors