Centre Cultural - Pedagògics - Curs 2012-2013. Maria Rius. La mar d’imatges

Curs 2012-2013. Maria Rius. La mar d'imatges

L'exposició de la Maria Rius amb més de 275 contes il·lustrats, Maria Rius és una figura cabdal de la il·lustració a Catalunya. Un dels aspectos que més ens ha captivat de l’autora és la leva visió de la infantesa com a etapa vital i la sensibilitat amb que expressa aquest ideal en les seves il·lustracions. De la mà de Maria Rius descobrirem la força que té la il·lustració per commoure i comprometre el lector amb uns ideals.

Treball previ

Continguts

 • La presentació de Maria Rius i Camps: breu biografia i mostra de la seva obra.
 • La il·lustració, un vehicle per promoure ideals polítics, socials, morals.
 • El concepte ideal: què vol dir?
 • Els aspectes que intervenen en l’expressió d’un ideal: escenari, personatges...
 • La relació entre l’estil d’il·lustració i l’ideal que es vol expressar i  promoure.

Objectius i recursos didàctics Treball a l'aula per preparar la visita mitjançant un document PDF pensat per poder ser projectat a l'aula. Es combina la introducció dels principals conceptes teòrics de l'activitat amb exercicis pràctics, senzills i curts.
Treball previ

Visita a l'exposició

Continguts

 • La observació lliure d'il·lustracions
 • L’anàlisi i  la interpretació d’il·lustració
  • Elements compositius que intervenen en l’expressió d’un ideal: situacions, personatges, escenaris, objectes...
  • Intervenció de la tècnica i de l’estil d’il·lustració en l’expressió d’un ideal.
 • Conèixer l’ideal d’infantesa de l’autora tot interpretant les seves il·lustracions.

Objectius i recursos didàctics Amb la participació dels alumnes guiada pel monitor/a: Copsar la il·lustració com un vehicle artístic per explicar i alhora interpretar una historia. Conèixer i identificar la técnica, l’estil i els aspectos compositius d’una il·lustració i relacionar-los amb el missatge que vol transmetre. Adonar-se que la il·lustració pot expressar ideals.

 

 

 

Taller plàstic

Continguts

 • Realització per equips d'un collage que expressi el propi ideal d’infantesa a partir d’il·lustracions de Maria Rius.
 • Procés de treball dels equips:
  • Debat i selecció de la visió d’infantesa entre els membres de cada equip.
  • Planificació del collage i selecció dels seus continguts: escena, personatges. Objectes, composició.
  • Realitzar el collage incorporant tots els continguts en una cartolina.

Objectius i recursos didàctics

 • Utilitzar de forma pràctica i creativa els continguts treballats sobre la l’expressió d'ideals amb la il·lustració.
 • Cada equip de treball disposarà del material següent:
  • Cartolina DA2 blanca (suport)
  • Diverses imatges de les il·lustracions de l’autora.
  • Tisores, retoladors, colors, etc.

 

Col·laboradors