Centre Cultural - Pedagògics - Les bases

Les bases

 

XXXIIè CONCURS DE DIBUIX ESCOLAR

Unnim Caixa i Unnim BBVA convoquen el XXXII CONCURS DE DIBUIX ESCOLAR. L’objectiu del concurs és estimular la creativitat dels escolars en la faceta del dibuix, estímul que compta amb l’al·licient que els treballs premiats han servit per il·lustrar els llibres de contes de la col·lecció “Concurs de Dibuix Escolar” que edita Unnim Caixa.

Per a participar en el Concurs cal omplir la butlleta d’inscripció que trobareu al web d’Unnim Caixa www.unnimcaixa.cat o al web del Centre Cultural Terrassa www.fundacioct.cat on també podreu descarregar-vos les bases del concurs, que tot seguit detallem, així com els textos dels contes en què s’han d’inspirar els dibuixos o il·lustracions, i també els fulls normalitzats sobre els que els alumnes hauran de fer els seus dibuixos.

Presentació dels contes

En aquesta edició els dibuixos s’hauran d’inspirar en sis contes de tradicions populars catalanes cedits per l’Editorial Mediterrània.

“Contes de les nostres tradicions”

 1. El ball de bastons
  (basat en la Petita història del ball de bastons, escrita per Meritxell Margarit i il·lustrada per Pilarín Bayés)
 2. Els castells
  (basat en la Petita història dels castellers, escrita per Fina Duran i Jordi París i il·lustrada per Pilarín Bayés)
 3. El ball de diables
  (basat en la Petita història del ball de diables del Vendrell, escrita per Joan Montserrat i il·lustrada per Pilarín Bayés)
 4. Els gegants
  (basat en la Petita història dels gegants i gegantes de Catalunya, escrita per Nicolás Alonso i il·lustrada per Pilarín Bayés)
 5. La sardana
  (basat en la Petita història d'un sardanista, escrita per Josep Ramon Fontanet i il·lustrada per Pilarín Bayés)
 6. La festa dels traginers
  (basat en la Petita història de la Festa dels Traginers de Balsareny, escrita per Ramon Carreté i il·lustrada per Pilarín Bayés)

1a.  El concurs queda obert a partir de la difusió d’aquestes bases. Poden concursar-hi els alumnes de totes les escoles públiques i privades de Catalunya. La participació és col·lectiva i s’ha de canalitzar a través de cada centre docent. Les escoles han d’omplir la butlleta d’inscripció, i imprimir-ne dues còpies: una per adjuntar-la amb els dibuixos enviats, i l’altra que, segellada per l’oficina d’Unnim o del BBVA, servirà com a comprovant de l’entrega dels dibuixos.

2a.  Els participants han de ser alumnes dels cursos d’Educació Primària. El concurs se subdivideix en dues categories: la primera s’adreça als alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària, i la segona als alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària. Ambdues categories poden optar als premis indicats en punt 6 d’aquestes bases.

3a.  Cada col·legi ha de seleccionar els dibuixos efectuats pels seus alumnes a fi de presentar al concurs un total de 12 il·lustracions (6 per cada categoria, un per a cadascun dels contes seleccionats). Aquestes 12 il·lustracions han de ser de diferents autors: no s’admet més d’un dibuix per alumne.

4a.  Els dibuixos poden presentar-se en un o diversos colors indistintament. No s’hi poden incloure ni textos ni paraules. La mida ha de ser de 21 x 21 cm, i el full normalitzat per a fer els dibuixos cal descarregar-lo del web d’Unnim Caixa www.unnimcaixa.cat o del Centre Cultural Terrassa www.fundacioct.cat. No s’admeten els que no s’ajusten a aquesta norma, i perden així totes les facultats de participació en el concurs. Al dors del dibuix, cal emplenar totes les dades que es demanen: les del conte, les de l’alumne i les del centre escolar. El centre docent ha de segellar els dibuixos.

5a.  Els col·legis han de lliurar els treballs que presenten al concurs a qualsevol oficina d’Unnim o del BBVA abans del proper 15 d’abril. Cal adjuntar una còpia del full d’inscripció, i l’oficina en segellarà una segona còpia, que serà per a l’escola, com a justificant de l’entrega.

6a.  Els dibuixos participants al Concurs, opten als següents premis. Per a cada categoria i per a cadascun dels textos que s’han d’il·lustrar, s’atorga un primer, un segon i un tercer premi. És a dir, s’atorguen 12 primers, 12 segons i 12 tercers premis; per tant, un total de 36 premis. El jurat pot decidir si atorga accèssits als dibuixos presentats pels centres d’educació especial.

7a.  Les escoles participants també opten a premi. Aquelles escoles, els alumnes de les quals hagin obtingut un guardó individual, tindran el següent premi:

Per 1 o 2 alumnes premiats: 400€
Per 3 o 4 alumnes premiats: 600€
Per 5 o més alumnes premiats: 800€

Aquest import serà ingressat en un compte corrent d’Unnim BBVA a nom de l’escola.

8a.  S’adjudiquen tots els premis citats en aquestes bases i cap premi no es pot declarar desert.

9a.  L’acte de lliurament dels premis als escolars guanyadors tindrà lloc el dissabte dia 25 de maig de 2013, ales 12 del migdia al Centre Cultural Terrassa.  Els escolars autors dels dibuixos guardonats amb qualsevol dels 36 premis previstos en el punt 6 de les bases seran obsequiats individualment per Unnim Caixa i Unnim BBVA.

10a. Els dibuixos guanyadors queden en propietat d’Unnim Caixa. Seran presentats al públic en una exposició al vestíbul del Centre Cultural Terrassa (Rambla d’Ègara, 340 de Terrassa), entre els dies 24 i 26 de maig. Unnim Caixa també podrà exposar-los en d'altres equipaments de l'entitat o d'UnnimBBVA.

11a.  Els dibuixos premiats serveixen per a il·lustrar l’edició del recull de contes que edita Unnim Caixa. I es fa amb la indicació expressa de nom i edat de l’autor, centre docent al qual pertany i premi obtingut en el concurs.


12a.  Integren el jurat:
- un representant de la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis
  d’Olesa de Montserrat.
- un representant de l’Escola d’Art d’Olot.
- un representant de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.
- un representant de l’Escola Municipal d’Art de Terrassa.
-un representant de l'Editorial Mediterrània.
- un representant d’Unnim Caixa
- un representant d’Unnim BBVA

13a.   El veredicte del jurat és inapel·lable, i el sol fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

14a.   Qualsevol incidència no prevista per les bases ha de ser resolta per Unnim Caixa, d’acord amb el jurat.

Terrassa, febrer de 2013

En compliment del que preveula Llei Orgànica15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de de desembre, i de la seva normativa de desenvolupament, el CENTRE ESCOLAR PARTICIPANT haurà d’obtenir consentiment inequívoc, per part dels representants legals dels menors d’edat, per al tractament de les dades de caràcter personal en un fitxer automatitzat titularitat de  Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa, informant-los dels drets que la normativa legal els confereix, així com de les institucions davant de les quals poden exercir-los.

 

 

Unnim Caixa Unnim BBVA

 

 

Col·laboradors