Centre Cultural - Pedagògics - Objectius pedagògics

Objectius pedagògics

Els objectius pedagògics del programa Els exploradors de l'art són:

  • Fomentar entre els nens i nenes l'apropiació i el gaudi del patrimoni artístic i l'hàbit de visitar centres d'art.
  • Adquirir una visió global de les arts plàstiques a partir del coneixement i l'experimentació de diversos mitjans expressius: pintura, dibuix, escultura, modelatge, etc.
  • Desenvolupar la sensibilitat i la percepció estètiques així com l'interès per la interpretació i el sentit crític per gaudir de les manifestacions artístiques.
  • Desenvolupar la creativitat i el gust per expressar i plasmar per mitjà del llenguatge plàstic idees, fets, experiències, vivències, etc.

Col·laboradors