Centre Cultural - Pedagògics - Els Exploradors de l’Art

Els Exploradors de l'Art

A partir d'una visita guiada a una de les exposicions de la Temporada d'Exposicions del Centre Cultural, els nois i noies posen en pràctica, a l'aula taller, el coneixement adquirit durant el guiatge. La finalitat d'aquest programa és col·laborar amb els centres escolars en el desplegament curricular de l'àrea d'Educació artística: visual i plàstica. Per a cada curs escolar es proposen tres exposicions seleccionades d'entre les que integren la Temporada d'Exposicions del Centre Cultural. La visita a les exposicions esdevé l'activitat central del programa, que es complementa amb un treball previ a l'aula i un taller plàstic.

Destinataris

  • alumnes de cicle inicial de primària
  • alumnes de cicle mitjà de primària
  • alumnes de cicle superior de primària
  • alumnes d'ESO
  • alumnes d'educació especial

Preu: 30€ per grup

Inscripció:
Telèfon.: 937330182
Correu electrònic: serveipedagogic@fundacioct.cat

Amb el suport de:

Col·laboradors