Centre Cultural - Pedagògics

Pedagògics

S’ofereixen visites guiades a les exposicions per treballar l’educació visual i plàstica. Es programen espectacles per despertar el gust i la sensibilitat vers les arts escèniques. I com activitat complementària als diferents espectacles de la temporada, s’ofereixen classes magistrals i assajos oberts.

Imatges pedagògics