Centre Cultural - Programació - Carles Bayod

conferència

Dilluns

10/JUN

19h

Gratuït

Carles Bayod

Juguem a sentir! 

 

Doctor en Belles Arts i pedagog   

La conferència gira entorn del llibre de Carles Bayod. Juguem a sentir! Una nova forma d’entendre la pedagogia a partir de desenvolupar, a través de Sensojocs, el cervell que sent i conjugar-ho amb el cervell que pensa. Millorant la intel·ligència, la creativitat i les relacions humanes dels alumnes. 

Des de sempre, els sistemes educatius no han valorat prou la part silenciosa del cervell que només entén de sensacions. El SENTIR no ha estat un valor a tenir molt en compte en l’educació.

El PENSAR ha estat l’important. Això deixa la ment del nen a mig desenvolupar, sent les conseqüències el fracàs escolar, les depressions, la incomunicació o l’assetjament escolar.

Col·laboradors